Gratis boekje Doelbeleggen

De haalbaarheid van uw doel

Na Zeker Beleggen!, Op Koers! en Rendeer!, bespreken wij in het nieuwste boekje Doelbeleggen waarom het eigenlijk echt draait in de wereld van beleggen, namelijk de haalbaarheid van uw (financiële) doelen. Het draait niet zozeer om geld en rendementen, maar het gaat over wat u met dat geld wilt doen. Over hoe u uw  oude dag voor u ziet en de toekomst van uw (klein)kinderen. Of u uw hypotheek aflost, een tweede huis koopt, de studie van de kinderen bekostigt, een wereldreis of spaart voor zorg voor later.

Maak uw dromen waar en vraag nu gratis het boekje Doelbeleggen aan.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Doelbeleggen, aan haar gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde derden toestemming om u in de toekomst te informeren over interessante diensten en/of producten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een brief sturen naar Doelbeleggen, Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam of een e-mail naar info@doelbeleggen.nl

De uitkomsten van de berekeningen zijn verwachtingen. De getoonde haalbaarheid en vermogensprojecties kunnen niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Laat u goed voorlichten, zodat u zich een gedegen beeld kunt vormen van de risico’s voordat u besluit een rekening te openen. Doelbeleggen belegt in indextrackers (ETF’s). Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbonden, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico. Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer en is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

doelbeleggen app appstore
doelbeleggen app googleplay
doelbeleggen betalen via iDeal